top of page
Balanse

FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter har typisk 3 års bachelorgrad fra høyskole og 1 år turnustjeneste som gir fysioterapeuten en beskyttet tittel og formell helsekompetanse på bevegelsesapparatet. En generell beskrivelse av en fysioterapeut vil være en terapeut som jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.
Fysioterapeuter i Tønsberg utøver typisk sin praksis som ansatte i kommune og på sykehus eller i private klinikker.  
De fleste som kontakter en fysioterapeut ønsker hjelp med en plage, smerte, skade eller sykdom som gir nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Oppgavene til en fysioterapeut kan derfor være mange, men dreier seg ofte om å utrede og diagnostisere disse plagene, skadene eller sykdommene som gir nedsatt funksjon. Utredningen sammen med pasientens ønsker og behov legger så premissene for videre planlegging og implementering av tiltak og behandling. Tiltakene kan for eksempel være rettet mot helbredelse, rehabilitering, prehabilitering, smertehåndtering eller forebygging/begrense funksjonstap.

SPORTSFYSIOTERAPI

Sportsfysioterapi er en retning innenfor fysioterapien som tar sikte på at mennesker skal tilbake til en gitt aktivitet. Ofte gjelder dette personer som er idrettsaktive, men prinsippene kan like godt anvendes på personer som ønsker å kunne returnere til aktiviteter som å gå tur med hunden. Typisk vil man forsøke å analysere hvilke bevegelser som skal kunne gjennomføres under høy belastning, kartlegge hvilket nivå personen befinner seg på før man igangsetter gradert progresjon mot det nivået som kreves for å kunne delta i aktiviteten. 

HVA INNEBÆRER EN TIME HOS VÅR FYSIOTERAPEUT I TØNSBERG?

Fysioterapeuten vil først og fremst sørge for at pasienten er grundig utredet gjennom å få et godt innblikk i personens plage-, sykdom- og skadehistorie samt gjennom nøye utvalgte undersøkelser. Her vil fysioterapeuten gjerne høre detaljene rundt den aktuelle plagen/smerten, tidligere skade/sykdom, operasjoner med mere, men også litt generell informasjon om personens hverdag. Dette for å best mulig kunne velge passende undersøkelser, stille en presis diagnose og videre tilpasse riktige tiltak til den enkelte. 

 

Vår fysioterapeut anvender mange forskjellige teknikker i den manuelle behandlingen, blant annet Neurokinetic Therapy (NKT) og Mobilisation with Movement (MWM). Hvilken behandlingsteknikk som foretrekkes avhenger av problematikken og personen som skal behandles. 

FÅR JEG OPPGAVER/ØVELSER?

Ja, du vil få øvelser. Øvelsene blir nøye testet sammen med deg og gjennom det tilpasset ditt problem. Det gjelder både type øvelse, vinkler og hastigheter i utførelse såvel som dosering. Du vil med andre ord ikke bare få et standard treningsprogram utlevert. Typisk filmes øvelsene med pasientens telefon, mot slutten av behandlingen.

bottom of page