PRISLISTE - 2022

(Bedriftsavtale- og studentpriser i parentes)           

Førstegangskonsultasjon

Oppfølging (20 min)

Utvidet konsultasjon (>30 min)

Trykkbølge

Sykmelding

Henvisning bildediagnostikk eller legespesialist, epikrise, journalutskrift, erklæring

Miniband treningsstrikk

Kinesiotape pr. 0,5 meter

Nåletillegg

Smitteverntillegg

 810,- (750,-)

510,- (450,-)

 700,- (655,-)

 750,- (700,-)

170,- (70,-)

170,- (70,-)

 105,- (105,-)

  50,- (25,-)

20,- (0,-)

20,- (0,-)

*Avbestilling innenfor 24 timer før avtale belastes med et avbestillingsgebyr på 350,- 

*Umeldt manglende oppmøte belastes med konsultasjonstakst i sin helhet 

*Årlig prisøkning følger konsumprisindeksen (KPI)