PRISLISTE - 2021

(Bedriftsavtale- og studentpriser i parentes)           

Førstegangskonsultasjon

Oppfølging

Utvidet konsultasjon (>30 min)

Trykkbølge

Sykmelding

Henvisning bildediagnostikk eller legespesialist, epikrise, journalutskrift, erklæring

Miniband treningsstrikk

Kinesiotape pr. 0,5 meter

Nåletillegg

Smitteverntillegg

 799,- (730,-)

490,- (440,-)

 680,- (640,-)

 730,- (680,-)

165,- (65,-)

165,- (65,-)

 100,- (100,-)

  50,- (25,-)

20,- (0,-)

20,- (0,-)

*Avbestilling innenfor 24 timer før avtale belastes med et avbestillingsgebyr på 340,- 

*Umeldt manglende oppmøte belastes med konsultasjonstakst i sin helhet 

*Årlig prisøkning følger konsumprisindeksen (KPI)