top of page
Balanse

KIROPRAKTIKK

Kiropraktikk er en profesjon i rivende utvikling, som mange andre profesjoner innenfor nerve-, muskel- og skjelett-helse. Kiropraktortjenester er i dag anerkjente kvalitetstilbud for mennesker med plager i bevegelsesapparatet, mye på grunn av betydelige kvalitetsløft i utdannelsesinstitusjonene. 

 

Kiropraktorutdanelsen ved Syddanske Universitet i Odense, Danmark, er en av foregangsinstitusjonene, hvor utdannelsesforløpet er fullt integrert med medisinstudiet. Det vil si at kiropraktorstudentene har felles undervisning og pensum med medisinstudentene de første 3 år og tilnærmet likt pensum på områdene allmenndiagnostikk, nevrologi, ortopedi og revmatologi det 4. året. Samtidig vil kiropraktorene spesialisere seg på nerve-, muskel- og skjeletthelse, noe som utover diagnostikk og manuelle behandlingsteknikker også innebærer treningsfysiologi og -veiledning (fysioterapi). I løpet av det 5. året fordyper kiropraktorer seg i et bestemt tema, gjennom arbeidet med en masteroppgave, samtidig som de jobber tverrfaglig på et ryggsenter i Middelfart, sammen med leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Ryggsenteret er en såkalt andrelinjetjeneste for pasienter som ikke har blitt kvitt sine plager gjennom oppfølging i primærhelsetjenesten. Gjennomgående i hele studieforløpet legges det særlig vekt på den akademiske utdannelsen, slik at kiropraktorene er kompetente til å vurdere og tilpasse sin praksis etter forskningsgrunnlaget som til enhver tid foreligger. Det 6. året skal kiropraktorer gjennom en ettårig turnustjeneste innen de blir offentlig godkjent og autorisert helsepersonell. 

 

Kiropraktorens posisjon, i Norge, har i dag endret seg til å innebære en primærkontaktrolle. Det vil si at du som pasient ikke trenger henvisning for å bestille kiropraktortime og får automatisk trygderefusjon på konsultasjonene. Det vil i tillegg bety at kiropraktoren, gjennom sin kompetanse og sine rettigheter, kan utrede, diagnostisere, behandle, rådgi, veilede og tilrettelegge nerve-, muskel- og skjelettproblematikker.

Rettighetene innebærer: 

  • Henvisningsrett til annet helsepersonell, f.eks. legespesialister innenfor nevrologi, ortopedi eller fysikalsk medisin

  • Henvisningsrett til MR-, røntgen-, CT- eller ultralydundersøkelser

  • Sykmeldingsrett inntil 12 uker

 

Har du behov for time i Tønsberg er du hjertelig velkommen til å bestille til kiropraktor eller fysioterapeut online, via telefon, e-post eller direkte i klinikken.

bottom of page