top of page
Balanse

KLINIKKEN

Sterk Kropp AS er en fysikalsk klinikk i sentrum av Tønsberg, etablert i 2020 av Kiropraktor Sture Hammern . Lokalene er lyse og nyoppussede med tre behandlingsrom og et godt utstyrt treningsrom. Klinikkens grunnverdi er basert på den biopsykososiale modell, hvor alle tenkelige bidragsfaktorer til din problematikk forsøkes kartlagt, veid og adressert.

GRUNDIG UTREDNING OG TETT OPPFØLGING

På Sterk Kropp AS er vi opptatt av grundig utredning og individuelt tilpasset oppfølging av deg som pasient. Kiropraktoren og fysioterapeuten vil sette av god tid til førstegangsundersøkelse, hvor sykehistorie og spesifikk undersøkelse vektlegges. Dersom supplerende bildeundersøkelser, som ultralyd, røntgen eller MR, vurderes nødvendig for å avklare diagnose kan kiropraktoren henvise deg til ønsket institutt. Ved behov for ekstern utredning eller behandling henvises du også videre, f.eks. til fastlege, legespesialist eller fysioterapeut med driftstilskudd. Kiropraktoren kan i tillegg sykmelde inntil 12 uker, dersom du midlertidig er arbeidsufør på grunn av muskel- og skjelettrelaterte plager.
Etter førstegangsundersøkelsen utarbeides en plan i samråd med deg som pasient. Planen kan innebære nærmere diagnostisk avklaring, behandling, trening, veiledning og undervisning, og vil i de fleste tilfeller stille krav til egeninnsats fra deg. Sterk Kropp AS etterstreber et godt samarbeid med fastlegen din slik at du på best mulig måte blir ivaretatt.

PÅ STERK KROPP AS I TØNSBERG UTREDER, BEHANDLER OG REHABILITERER KIROPRAKTOREN OG FYSIOTERAPEUTEN FØLGENDE TILSTANDER, AKUTTE SÅ VEL SOM LANGVARIGE:

 • Hodepine

 • Krystallsyke

 • Nakkeplager, brystrygplager og korsryggplager

 • Skiveprolaps med nerverotsaffeksjon (discusprolaps, isjias, "skiveutglidning")

 • Radierende plager i ben eller armer (somatisk referert plager)

 • Skulderplager, albueplager og håndleddplager

 • Hofteplager, kneplager, ankelplager og fotplager

 • Herunder seneproblematikker (tendinopatier, tendinoser, tendinitter/senebetennelser)

KIROPRAKTIKK

Kiropraktikk er en profesjon i rivende utvikling, som mange andre profesjoner innenfor nerve-, muskel- og skjelett-helse. Kiropraktortjenester er i dag anerkjente kvalitetstilbud for mennesker med plager i bevegelsesapparatet, mye på grunn av betydelige kvalitetsløft i utdannelsesinstitusjonene. 

 

Kiropraktorutdanelsen ved Syddanske Universitet i Odense, Danmark, er en av foregangsinstitusjonene, hvor utdannelsesforløpet er fullt integrert med medisinstudiet. Det vil si at kiropraktorstudentene har felles undervisning og pensum med medisinstudentene de første 3 år og tilnærmet likt pensum på områdene allmenndiagnostikk, nevrologi, ortopedi og revmatologi det 4. året. Samtidig vil kiropraktorene spesialisere seg på nerve-, muskel- og skjeletthelse, noe som utover diagnostikk og manuelle behandlingsteknikker også innebærer treningsfysiologi og -veiledning (fysioterapi). I løpet av det 5. året fordyper kiropraktorer seg i et bestemt tema, gjennom arbeidet med en masteroppgave, samtidig som de jobber tverrfaglig på et ryggsenter i Middelfart, sammen med leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Ryggsenteret er en såkalt andrelinjetjeneste for pasienter som ikke har blitt kvitt sine plager gjennom oppfølging i primærhelsetjenesten. Gjennomgående i hele studieforløpet legges det særlig vekt på den akademiske utdannelsen, slik at kiropraktorene er kompetente til å vurdere og tilpasse sin praksis etter forskningsgrunnlaget som til enhver tid foreligger. Det 6. året skal kiropraktorer gjennom en ettårig turnustjeneste innen de blir offentlig godkjent og autorisert helsepersonell. 

 

Kiropraktorens posisjon, i Norge, har i dag endret seg til å innebære en primærkontaktrolle. Det vil si at du som pasient ikke trenger henvisning for å bestille kiropraktortime og får automatisk trygderefusjon på konsultasjonene. Det vil i tillegg bety at kiropraktoren, gjennom sin kompetanse og sine rettigheter, kan utrede, diagnostisere, behandle, rådgi, veilede og tilrettelegge nerve-, muskel- og skjelettproblematikker.

Rettighetene innebærer: 

 • Henvisningsrett til annet helsepersonell, f.eks. legespesialister innenfor nevrologi, ortopedi eller fysikalsk medisin

 • Henvisningsrett til MR-, røntgen-, CT- eller ultralydundersøkelser

 • Sykmeldingsrett inntil 12 uker

 

Har du behov for time i Tønsberg er du hjertelig velkommen til å bestille til kiropraktor eller fysioterapeut online, via telefon, e-post eller direkte i klinikken.

bottom of page