top of page
Legen tar blodtrykket eldre pasient

HENVISNING LEGESPESIALIST

Allmennmedisin  Fysikalsk medisin  Nevrologi  Ortopedi  Revmatologi

Kiropraktorer har henvisningsrett, på lik linje med leger og manuellterapeuter. Dette innebærer autorisasjon til å rekvirere henvisninger til legespesialister innenfor ulike felt, dersom det er indikert. Når det gjelder bevegelsesapparatet vil det som oftest være relevant å henvise til spesialister innenfor allmennmedisin, fysikalsk medisin, nevrologi, ortopedi eller revmatologi.

bottom of page