top of page

ROTATORMANSJETTRELATERTE PLAGER/ SUBAKROMIALT SMERTESYNDROM

SKULDERTENDINOSER

SKULDERINSTABILITET

SENERUPTUR

AC-LEDDSKADE

SKULDERARTROSE

MYALGI

SLIMPOSEBETENNELSE

ADHESIV KAPSULITT/FROSSEN SKULDER

LEDDLEPPESKADER

SC-LEDDSKADE

PERIFER NERVEAFFEKSJON

REFERERT SMERTE

KRAGEBENSFRAKTUR

AVULSJONSFRAKTUR

bottom of page