top of page
Medisinsk skjema med stetoskop

SYKMELDING

Inntil 12 uker når muskel- og skjelettproblematikk er årsak

Kiropraktorer kan sykmelde inntil 12 uker, så lenge uførheten er relatert til bevegelsesapparatet. Siden 2018 har det vært mulig å  sende inn sykmelding og søke om sykpenger elektronisk, bortsett fra enkelte unntak (mer informasjon her).

bottom of page