top of page

UNDERSØKELSE

Her på Sterk Kropp AS er vi opptatt av å gjøre grundige undersøkelser for å stille korrekt diagnose, som videre danner grunnlaget for en individuelt tilpasset oppfølgingsplan.

Kiropraktoren har en solid diagnostisk bakgrunn, med særlig kompetanse på nerve-, muskel- og skjelettlidelser relatert til bevegelsesapparatet, samt kompetanse på hodepine og svimmelhetsproblematikk.

Ved førstegangsundersøkelse vil det bli satt av mellom 40-60 minutter og minimum 20 minutter for oppfølging. Det vil i første omgang bli satt av tid til en samtale for å høre din historie. Deretter utfører kiropraktoren nødvendige undersøkelser for å kunne stille en arbeidsdiagnose. Dersom det er usikkerhet rundt diagnosen kan kiropraktoren henvise til supplerende undersøkelser hos legespesialist eller til bildeundersøkelser som f.eks. Røntgen, MR, CT (sjelden) eller ultralyd. I tilfeller der det mistenkes alvorlig underliggende sykdom eller skade vil du også henvises til riktig instans. Dersom du vurderes midlertidig arbeidsufør som følge av plager i bevegelsesapparatet, og/eller det vurderes hensiktsmessig i forhold til prognose, kan kiropraktoren sykmelde deg inntil 12 uker.  

bottom of page