top of page

UNDERVISNING

Smertebiologi - Treningsveiledning - Etiologi - Patofysiologi

Det utføres enorme mengder forskningsprosjekter globalt. Bare på muskel- og skjelett-området publiseres tusenvis av artikler daglig. Det sier seg selv at det kan medføre endringer i forståelse og håndtering av ulike tilstander.

Her på Sterk Kropp AS etterstreber vi, litt ekstra, å være oppdatert på den best foreliggende forskning til enhver tid. Vi ser samtidig verdien av å videreformidle denne kunnskapen til våre pasienter og vil derfor legge stor vekt på undervisning i klinikk, samtidig som vi gjør relevant informasjon tilgjengelig på denne siden.  

De siste 30 årene har det blitt forsket mye på smerte. Dette har medført en dreining i vårt syn på smertebiologi, hvilket igjen har påvirket utøvelsen av vår praksis. Undervisning har etter hvert vist seg å være en viktig del av behandling av muskel- og skjelettproblematikker, for å oppnå en varig effekt av oppfølgingen, særlig i tilfeller med langvarige plager. 

Molecule
bottom of page